Jak konserwować i czyścić sokowirówkę?

mar 21, 2023

Acceuil 9 Blog 9 Jak konserwować i czyścić sokowirówkę?

Konserwacja i czyszczenie sokowirówki

Kupiłeś sokowirówkę i chcesz się nią zająć? Ten artykuł

Kroki rozmowy kwalifikacyjnej

 • Sprawdź części i akcesoria do sokowirówki.
 • Wyczyść części i akcesoria sokowirówki.
 • Sprawdź silnik i inne komponenty.
 • Sprawdź filtry i pędzle.
 • Sprawdź uszczelki i pierścienie.
 • Sprawdź kable i złącza.
 • Sprawdź węże i złączki.
 • Sprawdź zbiorniki i pojemniki.
 • Sprawdź przełączniki i przyciski.
 • Sprawdź wskaźniki i światła.

Aby konserwować sokowirówkę, należy sprawdzać wszystkie części i akcesoria, które się na nią składają. Sprawdź silnik i inne komponenty, filtry i szczotki, uszczelki i pierścienie, kable i złącza, węże i złączki, zbiorniki i pojemniki, przełączniki i pokrętła, wskaźniki i światła. Należy również sprawdzić, czy wszystkie części są dokręcone i czy wszystkie elementy działają prawidłowo.

Czyszczenie sokowirówki

Po sprawdzeniu wszystkich części i akcesoriów do sokowirówki należy ją wyczyścić. Aby to zrobić, musisz:

 • Wyjmij wszystkie części i akcesoria z sokowirówki.
 • Wyczyść części i akcesoria ciepłą wodą z mydłem.
 • Wyczyść silnik i inne elementy wilgotną ściereczką.
 • Wyczyść filtry i szczotki ciepłą wodą z mydłem.
 • Wyczyść uszczelki i pierścienie wilgotną ściereczką.
 • Wyczyść kable i złącza wilgotną ściereczką.
 • Wyczyść rury i kształtki wilgotną ściereczką.
 • Wyczyść zbiorniki i pojemniki gorącą wodą z mydłem.
 • Wyczyść przełączniki i przyciski wilgotną szmatką.
 • Wyczyść wskaźniki i światła wilgotną ściereczką.

Po wyczyszczeniu wszystkich części i akcesoriów sokowirówki należy je ponownie złożyć i sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo.

Nos promotions

Our promotions

Nasze promocje

Unsere Sonderangebote

Nuestras promociones