Nota prawna

Host witryny:

Nazwa gospodarza: WPX

Adresse de l'hébergeur: K Media Tech (propriétaire de WPX) BG 202249002 , #13, rue du 20 avril, Sofia 1000, Bulgarie

Dyrektor publikacji:

Nicolas Van Deck

Własność intelektualna:

Zawartość witryny Mesconseilsmultimedia.com, w tym między innymi teksty, fotografie, grafika komputerowa i ikony, jest wyłączną własnością Nicolas Van Deck. Jakakolwiek reprodukcja, dystrybucja lub wykorzystanie zawartości strony, w całości lub w części, na jakimkolwiek nośniku jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Nicolasa Van Decka.

Ochrona danych osobowych:

Nicolas Van Deck zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników witryny Mesconseilsmultimedia.com. Wszystkie dane osobowe na Twój temat są przeznaczone dlaMesconseilsmultimedia.com i nie będą przekazywane osobom trzecim. Zgodnie z ustawą „Informatique et Libertés” z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami, masz prawo do dostępu, modyfikowania, poprawiania i usuwania danych, które Cię dotyczą. Aby skorzystać z tego prawa, po prostu wyślij nam prośbę, kontaktując się z nami przez e-mail na adres contact@Mesconseilsmultimedia.com.

Odpowiedzialność :

Nicolas Van Deck nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone sprzętowi użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do witryny.Mesconseilsmultimedia.com, a wynikające bądź to z użytkowania sprzętu niespełniającego specyfikacji wskazanych w punkcie 4, bądź z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.
Mesconseilsmultimedia.com nie może również ponosić odpowiedzialności za szkody następcze (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania z witryny.
Dla użytkowników dostępne są przestrzenie interaktywne (możliwość zadawania pytań w przestrzeni kontaktowej). Mesconseilsmultimedia.com zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które byłyby sprzeczne z prawem obowiązującym we Francji, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Jeśli dotyczy, Mesconseilsmultimedia.com zastrzega sobie również prawo do zakwestionowania odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej użytkownika, w szczególności w przypadku wiadomości rasistowskiej, obraźliwej, zniesławiającej lub pornograficznej, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia itp.). ).